Categoría: ERC777

Comparing the different Ethereum token standards: ERC20, ERC223 and ERC777

DATE & TIME: Mon Oct 08 2018 14:15:40 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)...

New Ethereum standard: ERC777

DATE & TIME: Fri Oct 05 2018 16:14:20 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)...

error: www.tokendevelop.com