Categoría: DAO

The DAO: un experimento para organizar gobiernos mediante algoritmos

DATE & TIME: Mon Nov 05 2018 11:31:52 GMT+0100 (hora estándar de Europa central) SIGNEE: swisstechmakers (swisstechmakers@swisstechmakers.ch) DATA...

The DAO: Experiments in algorithmic governance

DATE & TIME: Mon Nov 05 2018 11:31:48 GMT+0100 (hora estándar de Europa central) SIGNEE: swisstechmakers (swisstechmakers@swisstechmakers.ch) DATA...

What is a DAICO?

DATE & TIME: Thu Oct 11 2018 16:33:54 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)...

error: www.tokendevelop.com